GAP analyse

Vi foretar intervjuer og utfører en behovsanalyse

Arbeidet resulterer en rapport som avdekker hvilke aktiviteter vi mener må gjennomføres for å oppnå forretningspotensialet