Haga máscaras faciales certificadas: luche para mantenerse al día con la demanda

Tiempo de leer: 5 minutos

Til tross for forsinkelser har Merkel fornyet sitt løfte om å tilby hver voksen i Tyskland en vaksine i sommer. – Foto: Stefan Boness

 

Med en global handelskrig om livsviktig medisinsk utstyr som bakteppe rullet Sfactor i gang produksjonen av EU-sertifiserte ansiktsmasker. At alle innsatsfaktorene ned til det globalt ettertraktede «meltblow»-tekstilet er norske, gjør Norge selvforsynt selv om kravene til og etterspørselen etter ansiktsmasker klatrer raskt. 

Vi har sett bildene av helsepersonell med beskyttelsesutstyr fra topp til tå og reportasjene om det globale handelskappløpet om livsviktig medisinsk utstyr; helsepersonell som truer med å gå om de ikke beskyttes bedre; stablene av pappesker med verneutstyr av tvilsom opprinnelse; helseledere som mener tilgang på ansiktsmasker handler om nasjonal beredskap og maner til fullnasjonale produksjonslinjer.

Midt i det geopolitiske spillet åpnet Sfactor sist november Norges første helnasjonale produksjonslinje for medisinske ansiktsmasker med den strenge EU-sertifiseringen FFP – også kalt respiratormasker – i sommerbyen Tønsberg.

 

«Samtlige innsatsvarer i maskene er norske – ned til nesebøylene, ventilene og ikke minst det ekstremt ettertraktede melt-blow-tekstilet som er selve årsaken til den globale underproduksjonen av respiratormasker», sier markedsdirektør Geir Smeby i Sfactor.

Den første produksjonslinjen i Tønsberg spytter ut 12 millioner FFP-masker årlig. Smeby forteller at selskapet jobber med å få opp en linje til:

Vi jobber steinhardt for å møte den eksplosive etterspørselen. Det er bare slik det blir når en lang rekke land stiller stadig strengere krav til borgernes maskebruk, og samtidig planlegger for fremtidige helsekriser.

 

2021: Stadig strengere maskekrav

I mange land, inklusive Norge, har myndighetenes anbefaling vært å bruke de velkjente blå eller grønne CE-godkjente kirurgiske ansiktsmaskene i offentlig rom når det ikke lar seg gjøre å holde anbefalt avstand. For en del helsepersonell og mange i industrien og landbruket har det lenge vært påbudt med respiratormasker som gir bedre beskyttelse. I Europa innebærer dette at de oppnår en sertifisering av FFP1, FFP2 eller FFP3 – der sistnevnte gir størst beskyttelse. I Norge skal alt helsepersonell som driver med prosedyrer som manipulerer luftveiene hos pasienter med mistenkt eller påvist covid-19, benytte åndedrettsvern av typen FFP3 (unntaksvis FFP2 ved mangelsituasjoner). Slike masker kommer både med og uten ventiler – der de med ventiler først og fremst beskytter brukeren mer enn omgivelsene.

Da pandemien traff kloden som en slegge i mars 2020 oppstod et nullsumspill blant de mange landene som nå jaget godkjente ansiktsmasker til bruk i førstelinjen. Denne gang handlet det ikke om hvem som skal produsere iPhones og jetfly, men om hegemoniet over produkter som kan redde liv. Minst 80 land har innført strenge restriksjoner på eksport av slikt medisinsk utstyr, ifølge Global Trade Alert.

Når det nå har dukket opp mer smittsomme Covid-19-varianter har land som Tyskland, Frankrike og Østerike påbudt borgerne å bytte ut de kirurgiske maskene med FFP2-masker – kjent som KN95, N95 eller P2 i andre deler av verden – når de beveger seg ute blant folk. Det er lite som tyder på at nordmenn vil pålegges å bruke FFP-sertifisert beskyttelse, men de sterke internasjonale føringene har skapt ny bekymring for knapphet i markedet. KN95, N95 eller P2 i andre deler av verden, noe som skaper nye bekymringer om tilgjengelighet.

Måtte flytte produksjonen hjem til Norge

Sfactor oppstod som et direkte svar på Covid-19. Selskapet var med til finalerunden i en anbudskonkurranse for medisinsk utstyr for Helse Sør-Øst. Underveis holdt de løpende kontakt med sertifiserende myndighet RISE i Sverige, og fikk verdifull innsikt om hva som krevdes for å oppnå den strenge FFP-sertifiseringen.

Felles for konkurransens finalister var at både produksjon av komponenter og ferdige masker skjedde utenfor Norge. Den geopolitiske situasjonen la raskt hindringer i veien for anskaffelse av medisinsk utstyr med internasjonale produksjonslinjer. Forsendelser hopet seg opp ved landegrensene. Selv ikke 3M, verdens største produsent av åndedrettsvern, har klart å dekke etterspørselen. Årsaken er at de ikke får tak i nok av meltblow-tekstilet fra underleverandørene.

«Vi innså at skulle produksjonen være forutsigbar og raskt sertifiserbar, så måtte den både flyttes hjem og sikres en helnorsk produksjonslinje der ingen komponenter kunne bli sittende ved Svinesund», sier Geir Smeby i Sfactor.

Gründerne satte derfor opp en produksjonsbedrift der hver eneste innsatsfaktor ned til plastpelletsene i tekstilproduksjonen skulle være norske. I oktober ankom Norges hittil eneste maskin som produserer det ettertraktede meltblow-tekstilet. Resultatet er en serie med produkter som er sertifisert av RISE i henhold til EU-standardene FFP1, FFP2 og FFP3.

«Maskene kommer med eller uten ventiler og dekker alt fra mannen i gata til hjerne kirurgen», sier markedssjefen.

Det er på kort tid kommet 25 ansatte i Sfactors administrasjon og produksjonslinje. Dette vil øke raskt ettersom flere det settes opp flere produksjonslinjer. I november gikk den første containeren til Italia med 500 000 åndedrettsvern. Franske, spanske og britiske agenter er på plass, og store engros-kjøpere banker på døren.

«Sfactor skal bli Europas ledende produsent av smittevernsutstyr til bruk mot infeksjoner og være anerkjent for å levere best kvalitet», sier styreleder og hovedinvestor i Sfactor, Kristian Lundqvist.

Behovet for gode sertifiserte masker til en fornuftig pris vil være stort både nå og i tiden som kommer. Det handler ikke bare om å være forberedt på pandemier, men også om økt søkelys på sikkerhet og helse innen en rekke sektorer som industri og landbruk – som nå sliter med tilgangen til beskyttelsesutstyret de er pålagt å bruke.

God beredskapspolitikk

En annen grunn til at produksjonslinjen i Tønsberg ønskes velkommen er hensynet til nasjonal beredskap. Sårbarheten til internasjonale produksjonslinjer har ført til et uttalt krav fra mange helseledere og politikere om at Norge må være selvforsynt. Kathrine Myhre, som var direktør for den ledende næringsklyngen Norway Health Tech (der Sfactor er medlem) frem til nyttår, mener selvforsynthet kun kan sikres ved å satse på nasjonaliserte produksjonslinjer:

«Målet er å skape helt nye produksjonslinjer i Norge – der utveksling av kompetanse, teknologi og produksjon flyter på tvers av sektorer. Slik kan voksende næringer og næringer i omstilling hjelpe hverandre», sier Myhre.

-Slik vil utvikling av viktige komponenter i helsenæringen i større grad holdes i Norge og unngå flaskehalser i utlandet. Vi får en mer robust helsenæring her og nå, og skaper et system som kan fungere også ved fremtidige kriser. Geir Smeby lover å jobbe for å sikre leveransene av maskene fremover:

«Våre ansiktsmasker er et ‘Made in Norway’-produkt av ypperste kvalitet. Og siden alle innsatsfaktorene er hjemlige sikrer vi landets beredskap på et viktig medisinsk område», sier han. Som et lite land er Norge nødt til å reagere på utviklingen, og gjøre sitt beste for å komme frem i køen.

 

FAKTA: MASKER FRA SFACTOR

FP1:
Aerosolfiltreringsprosent: minst 80%
Intern lekkasjerate : Maks 22%
Brukes blant annet i miljøer med støv i forbindelse med for eksempel bygging eller vasking.

FFP2
Aerosolfilteringsprosent: Ikke mindre enn 94%
Intern lekkasjerate: Maks 8%
Masken stanser pulverkjemikalier effektivt. Kan også beskytte mot respiratriske virus som fugleinfluensa eller alvorlig sykdom knyttet til coronavirus, så vel som mot lungepestbakterier og tuberkolose.

FFP3
Aerosolfiltreringsprosess: Ikke mindre enn 99%
Intern lekkasjerate: maks 2%
FFP3 er den mest filtrerende masken. Beskytter mot fine partikler, solide aerosoler, giftige væsker, og virus.